Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

  1. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας».

  2. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

  3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων –Βελβεντού.

  4. Γνωμοδότηση για την ένσταση κατά της με αριθμό 168/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σερβίων στο Ο.Τ. 43α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Φώτιος ΖΥΓΟΥΡΗΣ