Ίδρυση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας

Η διεθνής πρακτική και το διεθνές περιβάλλον δέίχνουν ότι υπάρχει αδήριτη πλέον ανάγκη για την ανάπτυξη ενός συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού, με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, που θα επιτρέψει τη χάραξη υψηλής στρατηγικής και την καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών συντελεστών ισχύος, με συντονιστικό ρόλο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας και διεθνών οικονομικών σχέσεων.

Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια έχει προταθεί από ακαδημαϊκούς, διπλωμάτες και στρατιωτικούς η σύσταση και στη χώρα μας υπό τον πρωθυπουργό Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο θα διαθέτει ένα πλέγμα υφισταμένων επιτροπών και ομάδων εργασίας και θα συντονίζει την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας.

Επειδή έχει διατυπωθεί αντίλογος ότι τέτοια όργανα διαθέτουν μόνον οι μεγάλες χώρες, Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν συστήσει οι περισσότερες χώρες του κόσμου από τις ΗΠΑ μέχρι τη Σιέρρα Λεόνε.

Είναι πράγματι παράδοξο να αφιερώνεται μέχρι τώρα τόσος χρόνος στη δημόσια συζήτηση για επιχειρησιακού τα τακτικού επιπέδου θέματα, ενώ για το ανώτατο επίπεδο να διατίθεται δυσανάλογα μικρότερος χρόνος και χώρος, όταν μάλιστα επί του προκειμένου συζητούμε για μια ενέργεια χωρίς σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.

Το κυριότερο ζήτημα σήμερα σε αυτό το επίπεδο είναι ότι το ΚΥΣΕΑ είναι δύσκαμπτο και επί πλέον στερείται υποστηρικτικών μηχανισμών ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά. Συνέρχεται δε σχεδόν

αποκλειστικά για να επιλέγει τους αρχηγούς των επιτελείων και να λαμβάνει αποφάσεις για εξοπλιστικά προγράμματα.

Η ίδρυση Συμβουλίων Ασφαλείας προέκυψε ως συνέπεια των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν από τους πολέμους του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα και κυρίως από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μέχρι το τέλος του εικοστού αιώνα, οι περισσότερες χώρες είχαν συστήσει Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Εάν δεχθούμε την αγγλοσαξονική άποψη ότι οι συντελεστές ισχύος κάθε χώρας είναι ο στρατιωτικός,ο οικονομικός, ο διπλωματικός και ο

πληροφοριακός, τότε, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας αναλαμβάνει να ενορχηστρώσει αυτούς τους συντελεστές, ώστε η χώρα να παραγάγει εθνική στρατηγική και να επιτύχει τούς πολιτικούς της σκοπούς.

Και βέβαια αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο κερδίζονται χάνονται οι κάθε μορφής πόλεμοι, τα δε σφάλματα στο Στρατηγικό επίπεδο δεν μπορούν να διορθωθούν ούτε στο επιχειρησιακό ούτε στο τακτικό επίπεδο.

Χαιρετίζω, λοιπόν, την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ Νίκου Κοτζιά ότι θα φέρει στη Βουλή Νομοσχέδιο για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι καιρός η χώρα μας να διαχειρισθεί τους συντελεστές ισχύος της με σύγχρονο , μεθοδικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Αντγος ε.α. Ντζιμάνης Γεώργιος

Βουλευτής Π Ε Κοζάνης

Αντιπρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας.