Σημαντικό πρόβλημα έχει προκύψει σε δύο δημοτικά σχολεία του Ν. Κοζάνης, εξαιτίας της έλλειψης Ε.Β.Π. (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό). Γονείς εκφράζουν την αγωνία τους γιατί στα δύο γενικά δημοτικά σχολεία τα οποία φοιτούν τα παιδιά τους, με γνωματεύσεις από τα ΚΕΔΔΥ, σύμφωνα με τις οποίες δικαιούνται ατομική υποστήριξη από Ε.Β.Π., δεν υπάρχει επαρκής αριθμός Ε.Β.Π.. Στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες έχει τοποθετηθεί ένας μόνο Ε.Β.Π. προσπαθώντας να καλύψει και τα δύο παιδιά, τα οποία φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις των δύο δημοτικών. Εξαιτίας αυτού και της ιδιαιτερότητας των προβλημάτων των παιδιών καθίσταται αδύνατο και κρίνεται απαραίτητη η ατομική υποστήριξη. Οι γονείς φοβούνται για την ασφάλεια των παιδιών τους και τονίζουν την επικινδυνότητα της κατάστασης αν το υπουργείο παιδείας δεν εξασφαλίσει πιστώσεις άμεσα.