10η Συνάντηση Χορωδιών, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου

10η Συνάντηση Χορωδιών