Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 ωρών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα υλοποιήσει η Ένωση Ελλήνων Φυσιικών τον Οκτώβριο 2018 στην Κοζάνη σε συνεργασία με Κρατικό Πανεπιστήμιο.

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα ΔΙΕΚ και τα ΔΣΕΚ καθώς και προσμετράται σε όλες τις Δομές Δια Βίου Μάθησης.

Επιπρόσθετα εντός του προγράμματος θα υλοποιούνται Εισηγήσεις με σχετικές κατευθύνσεις για την κατάλληλη προετοιμασία του πεδίου της Μικροδιδασκαλίας για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε επιμορφούμενος να καταστεί Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων αποκτώντας την επάρκεια του ΕΟΠΠΕΠ.

Το σεμινάριο απευθύνεται :

  • Σε καθηγητές α΄Βαθμιας και β΄Βάθμιας εκπαίδευσης

  • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς εκπαίδευσης της Δια Βίου Μάθησης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δια ζώσης συναντήσεις και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη βελτίωση των δεξιοτήτων διευκόλυνσης και μεθόδων διδασκαλίας σε ενήλικες, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην τέχνη της διδασκαλίας σε ενήλικες.

Κόστος: 460€

Πληροφορίες –Εγγραφές: kozanieef@gmail.com

Τηλεφωνο: 69471260075 Παπαγιαννίδης Ιωάννης

6946792463: Πάλλα Μαριαρένα