Συνάδελφοι/σες η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την μη έγκριση λειτουργίας της Β Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης μας βρίσκει κάθετα αντίθετους για:

  1. την προχειρότητα στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό λειτουργίας του σχολείου,

  2. την επιστροφή των μαθητών στα αρχικά τους σχολεία μετά από σχεδόν 2 μήνες ελλιπούς και προβληματικής φοίτησης με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας,

  3. την απαράδεκτη παιδαγωγικά αντιμετώπιση μαθητών και γονιών.

Η ΕΛΜΕ Κοζάνης είχε προειδοποιήσει για την προχειρότητα με την οποία πάρθηκαν οι αποφάσεις σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο σχετικά με την λειτουργία του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και το σχολείο να λειτουργήσει άμεσα και κανονικά.