(1) θέση Ειδικού Συνεργάτη του δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο δήμο Βοΐου

 

 

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ…