Διάφορα γεγονότα, παλαιών ετών, μηνός Νοεμβρίου, που απασχόλησαν την τοπική κοινωνία της Κοζάνης (κι όχι μόνο), μέσα από το αρχείο, 2001-2018, του kozan.gr.