Κατά την επίσκεψή μου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης στις 6-9-2018, μου τέθηκε το πάγιο αίτημα περί αναβάθμισής της, καθώς αν και η Π.Υ. Κοζάνης βρίσκεται σε έδρα Νομού και Περιφέρειας, είναι χαρακτηρισμένη ως “Γ΄ Τάξη” εδώ και δεκαετίες, γεγονός που δημιουργεί διάφορα προβλήματα κατά τη λειτουργία της (προσωπικό, οχήματα, υπηρεσίες κτλ)

Η προσπάθεια αναβάθμισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας -την οποία υποσχόταν επί δεκαετίες το ‘παλιό πολιτικό προσωπικό’ της περιοχής- έχει πλέον πάρει τον δρόμο της και αναμένουμε σύντομα εξελίξεις επί του θέματος.

(Γιατί στις τόσο σημαντικές Υπηρεσίες πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα τους και όταν ‘σβήνουν’ τα φώτα της δημοσιότητας)