Η εταιρεία Χλιάπας ΑΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει το Πυροσβεστικό Σώμα Κοζάνης  και ιδιαίτερα τον Διοικητή του Σώματος Μαυροματίδη Κωνσταντίνο.

για την άψογη συνεργασία στην  άσκηση που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στις 30/11/2018.