Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη και του εκπροσώπου της αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου, Χαλδείας –Δήμητρας και Αργυρουπόλεως». Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση, στην οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο Δήμαρχος Εορδαίας, καθώς θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία των συγκεκριμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 197.270 Ευρώ, ενώ ο τελικός προϋπολογισμός της Σύμβασης είναι 82.404 Ευρώ. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι τέσσερις μήνες από τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών.

ΕΡΤ Κοζάνης