Ουρά χιλιομέτρων στα διόδια Πολυμύλου στην Κοζάνη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι μέχρι και την Βέροια (δείτε σχετικά με αυτά εδώ).

kozan.gr