Υπεγράφη την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019 , μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη και του εκπροσώπου της αναδόχου «Κοινοπραξίας ΕΜΤΕ ΕΕ – Δημιουργική ΑΤΕ» Ιωάννη Χατζησάββα η σύμβαση του έργου «Κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαϊδας » .

Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση νέου Σχολείου, ο αρχικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 3.944.700,00 Ευρώ , ενώ το τελικό ποσό της σύμβασης είναι 1.782.820,39 Ευρώ.

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι εξακόσιες (600) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως εκ τούτου ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 24/8/2020 .

Την πλήρη ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης για τη σημαντική αυτή εξέλιξη, καθώς επιλύεται ένα χρονίζον τοπικό πρόβλημα και ένα πάγιο αίτημα της Εκπαιδευτική Κοινότητας της περιοχής , για τη δημιουργία νέου κτηρίου , όπου θα στεγαστεί ένα σύγχρονο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο , τονίζοντας ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική υποδομή , που έρχεται να συμπληρώσει τις υφιστάμενες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πτολεμαϊδας.

Η κατασκευή του νέου σύγχρονου Σχολικού συγκροτήματος ήταν ένα πολυετές και δίκαιο αίτημα της περιοχής , το οποίο διεκδικήθηκε έντονα από την Δημοτική Αρχή, ώστε να επιτευχτεί η θετική έκβασή του.