Ετήσιος χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρανών, το Σάββατο 19 Ιανουαρίου