Δείτε στο kozan.gr, ονομαστικά κι αναλυτικά, τις ψήφους των μελών του Π.Σ., σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος κατά της ψήφισης από τη Βουλή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ποιοι ψήφισαν, ναι, όχι, λευκό και ποιοι απουσίαζαν. Με 16 ναι, 5 όχι και 4 λευκά εγκρίθηκε η έκδοση ψηφίσματος.