Διαβάζω σήμερα στο kozan.gr την ανακοίνωση της Οικολογικής Κίνησης και τις ενστάσεις που εγείρει για την ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου καινοτομίας και κυκλικής οικονομίας, που σύμφωνα με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Δ.Μ και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος θα εγκατασταθεί στα Καμβούνια.

Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την αντιπαράθεση που αναπτύσσεται για το ποια περιοχή είναι πληττόμενη και ποια όχι και με βάση αυτό ποιες περιοχές δικαιούνται χρήματα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ).

Διαπιστώνω όμως μια ιδιαίτερη ευαισθησία-άρνηση της Οικολογικής Κίνησης για χρήματα του ΤΔΜ, που προορίζονται να κατευθυνθούν σε άλλες περιοχές εκτός ενεργειακών δήμων.

Ας συμφωνήσω για χάρη της συζήτησης ότι οι πόροι του ΤΔΜ με βάση την απόφαση των οργάνων της Ε.Ε προορίζονται για περιοχές που έχουν υποστεί τις συνέπειες της χρήσης λιγνίτη.

Με βάση την αρχή αυτή ο δήμος Σερβίων-Βελβεντού μπορεί να θεωρηθεί πληττόμενος (έχει υποστεί τις συνέπειες της χρήσης λιγνίτη), για τους παρακάτω λόγους:

1. Η μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια (από το 1980 και μετά), οδήγησε σε μαρασμό- για να μην πούμε για εξαφάνιση- κάθε άλλης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας τόσο σε επίπεδο νομού, όσο και ιδιαίτερα στις φτωχές περιοχές του νομού Κοζάνης, δηλαδή τους δήμους Σερβίων-Βελβεντού όσο και τον δήμο Βοίου, που είχαν ως συνακόλουθη συνέπεια την πληθυσμιακή και οικονομική συρρίκνωση των δύο αυτών δήμων.

Με την έννοια αυτή και οι δύο δήμοι είναι πληττόμενοι. Αυτός είναι άλλωστε ο κύριος λόγος που οι δήμοι αυτοί συμπεριλήφθηκαν, και πολύ σωστά, στην κατανομή του Ειδικού Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΠ) –του γνωστού Πόρου δηλαδή- με σημαντικά ποσοστά, 7% περίπου για τον δήμο Βοίου και 5% για τον δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

Άρα οποιαδήποτε χρηματοδότηση έρχεται στην περιοχή (όπως αυτή του ΤΔΜ) για την άμβλυνση των επιπτώσεων από την χρήση του λιγνίτη, προφανώς και πρέπει να περιλαμβάνει και τους δύο δήμους Σερβίων-Βελβεντού και Βοίου.

2. Ειδικότερα τώρα για τον δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Α. Στην εδαφική περιοχή του δήμου λειτουργούν δύο ορυχεία, τα οποία παράγουν πάνω από 1.0 εκ. τόνους λιγνίτη, οι οποίοι κατευθύνονται για την τροφοδοσία των σταθμών της ΔΕΗ, Καρδιάς, Αμυνταίου και Φλώρινας. Η παραγωγή αυτή αποτελεί το 4% της συνολικής παραγωγής λιγνίτη της ΔΕΗ και το 10% περίπου των αναγκών των προαναφερθέντων σταθμών.

Γιατί λοιπόν ο δήμος Σερβίων-Βελβεντού με 1.0 εκ. τόνους λιγνίτη να μην είναι πληττόμενος και να είναι πληττόμενος ο δήμος Φλώρινας (εξ αιτίας της Αχλάδας) με παραγωγή 2.0 εκ. τόνους λιγνίτη τον χρόνο.

Β. Η λίμνη Πολυφύτου, για την κατασκευή της οποίας κατακλύστηκαν περίπου 75.000 στρέμματα (εκ των οποίων τα 56.000 στρ. ανήκαν στον δήμο Σερβίων-Βελβεντού και τα υπόλοιπα 19.000 στρ. στον δήμο Κοζάνης) των πιο παραγωγικών εκτάσεων της περιοχής, τροφοδοτεί όλους τους σταθμούς της ΔΕΗ με εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, για την ψύξη των σταθμών αυτών.

Χωρίς το νερό αυτό δεν υπάρχει σταθμός, δεν υπάρχει εργοστάσιο, δεν υπάρχουν ορυχεία.

Άρα γιατί να μην θεωρείται πληττόμενη η περιοχή της λίμνης Πολυφύτου σε σχέση με την λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων λιγνίτη, αφού η ύπαρξη της λίμνης Πολυφύτου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας τους;

Γ. Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν στοιχεία μιας ολοκληρωμένης μελέτης που είχαμε υποβάλλει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2013 κατά την συζήτηση για το αίτημα του δήμου Σερβίων-Βελβεντού, να θεωρηθεί ο δήμος Σερβίων-Βελβεντού πληττόμενος.

Με βάση αυτή την μελέτη ο δήμος μας πρέπει να θεωρηθεί πληττόμενος και να συμμετέχει στις οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις και προσλήψεις της ΔΕΗ σε ποσοστό περίπου 8%.

Δ. Αν δει κανείς από ψηλά τις κατευθύνσεις των ρύπων των καμινάδων των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς και παλαιότερα της Πτολεμαίδας, θα διαπιστώσει ότι οι περιοχές που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό είναι αντίστοιχα η περιοχή του Βελβεντού, των Σερβίων και των περιχώρων και των Καμβουνίων.

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω ο δήμος μας όχι μόνο πρέπει να θεωρηθεί πληττόμενος όσον αφορά τις δραστηριότητες του λιγνίτη, αλλά και να καταστεί ισότιμος μέλος του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Η ένταξη του δήμου Σερβίων-Βελβεντού ως πληττόμενου αφορά και τις παραλίμνιες περιοχές του δήμου Κοζάνης.

Καλόν είναι λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί στις όποιες διατυπώσεις απόψεων, ιδιαίτερα αν αυτές υποκρύπτουν ή προδηλώνουν ευθαρσώς τοπικισμούς και στείρους ανταγωνισμούς.

Ο νομός δεν αποτελείται μόνο από την Κοζάνη.

Κανένα αστικό κέντρο δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να επιβιώσει χωρίς περιφέρεια.

Εν προκειμένω η Κοζάνη δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την επιβίωση των Σερβίων και του Βοίου.