Ημερίδα σε συνεργασία με την Grant Thornton, διοργάνωσε το βράδυ της Τετάρτης 23 Ιανουαρίου, στη Βιβλιοθήκη Κοζάνης, η «Επί Λογιστική». Η ημερίδα είχε θέμα:  «Νέες μέθοδοι φορολογικού ελέγχου – Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων – Φορολογική κατοικία και παγκόσμιο εισόδημα». Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι: Σωτήρης Γιούσιος, Senior Partner, Κωνσταντίνος Πούλιος και Χρυσάνθη Μήλιου, δικηγόροι – εξειδικευμένοι φορολογικοί σύμβουλοι, Grant Thornton. Στην ημερίδα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:

1. Τις νέες μεθόδους ελέγχου των φορολογούμενων και των επιχειρήσεων (έμμεσες τεχνικές ελέγχου) και τη φορολογική αντιμετώπιση της προσαύξησης περιουσίας, καταθέσεις στο εξωτερικό, κλπ.

2. Τον τρόπο επιλογής και τον αριθμό των ελεγχόμενων εταιρειών

3. Τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου και τις συνέπειες αυτής

4. Το χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων

5. Τη νομική αντιμετώπιση του αποτελέσματος του φορολογικού ελέγχου.