Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει πλέον ανοίξει δυναμικά τις πύλες του σε όλους και έχει ξεκινήσει διαδικασία εγγραφής νέων μελών σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διεξαχθούν καθαρές και δημοκρατικές εκλογές για την ανάδειξη Κεντρικής Διοίκησης και Περιφερειακών Συμβουλίων στις 17 Φεβρουαρίου 2019. Καθημερινά έως την 7η Φεβρουαρίου 2019 στις 12 το μεσημέρι γίνονται εγγραφές νέων μελών στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Κοζάνης 9:00 – 13:00. Επίσης την ίδια ημέρα και ώρα λήγει και η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας τόσο για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣ (όπου οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στην έδρα του ΕΕΣ στην Αθήνα αυτοπροσώπως), όσο και για το Περιφερειακό Συμβούλιο του ΕΕΣ στην Κοζάνη (όπου οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση για την υποψηφιότητά τους στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Κοζάνης κ.Οικονομόπουλο Παναγιώτη αυτοπροσώπως). Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Περιφερειακό Συμβούλιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
α) Αίτηση υποψηφιότητας
β) Βιογραφικό σημείωμα
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου
Τα δικαιολογητικά αυτά στη συνέχεια θα σταλούν και θα ελεγχθούν από το ΚΔΣ του ΕΕΣ. Υποδείγματα των δικαιολογητικών τόσο για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ), όσο και για τα Περιφερειακά Συμβούλια, είναι διαθέσιμα στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ερυθρού Σταυρού και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.redcross.gr/default.asp?pid=40&la=1&artId=1290
Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΕΕΣ:
 Συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, λαμβάνοντας μέρος στις Περιφερειακές και Γενικές Συνελεύσεις.
 Έχουν δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» σε περιφερειακό (Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης) και σε κεντρικό επίπεδο (Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο).
 Ενημερώνονται για τις επιχειρησιακές δράσεις και διεργασίες που συντελούνται στον Ε.Ε.Σ. Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας μέλους:
 Συμπλήρωση αίτησης μέλους και κατάθεσή της στο Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Κοζάνης (υπάρχει
διαθέσιμη και στην Κεντρική ιστοσελίδα του Ε.Ε.Σ. www.redcross.gr ).
 Καταβολή εγγραφής δέκα ευρώ (10€) και ετήσιας συνδρομής δέκα ευρώ (10€).
Οι εκπαιδευμένοι εθελοντές του ΕΕΣ απαλλάσσονται από την εφάπαξ εγγραφή των 10 ευρώ, ενώ η ετήσια συνδρομή των 10€ είναι καταστατική υποχρέωση όλων των μελών ανεξαιρέτως. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι η ετήσια συνδρομή των 10€ θα παραμένει στο Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης. Τέλος όπως ορίζεται από το καταστατικό μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ!
Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νέο καταστατικό η εγγραφή των μελών που έγινε κατά το έτος 2015 θεωρείται ΑΚΥΡΗ. Ως εκ τούτου όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική συνέλευση της 17ης Φεβρουαρίου 2019 για την ανάδειξη νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΣ και νέου Περιφερειακού Συμβουλίου ΕΕΣ Κοζάνης θα πρέπει να εγγραφούν εκ νέου. Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στην Κοζάνη ώστε να τους επιστραφεί το ποσό των 5€ που είχαν καταβάλει το 2015 για την εγγραφή τους.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιευθεί και η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση της 17ης Φεβρουαρίου, όπου τα μέλη και οι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Κοζάνης θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως (και όχι δι’ αντιπροσώπου/ με εξουσιοδότηση), ώστε να αναδείξουν με τη ψήφο τους τη νέα Κεντρική Διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού καθώς και το νέο αιρετό πλέον Περιφερειακό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού Κοζάνης.
Ο ΕΕΣ βρίσκεται στην ιστορική στιγμή όπου εθελοντές και μέλη του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εκλέγουν τη διοίκησή του τόσο σε Κεντρικό, όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο και συμμετέχουν έτσι στον εκσυγχρονισμό και τον πλήρη εκδημοκρατισμό του.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών στον ΕΕΣ μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του ΕΕΣ Κοζάνης και στην υπεύθυνη εγγραφής νέων μελών κ.Γρατσία Αγνή:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Διογένους 1 & Χαρ. Μεγδάνη
501 32 – Κοζάνη
Τηλ. Επικοινωνίας & FAX: 2461025219
E-mail: [email protected]
Γρατσία Αγνή
Εκπαιδεύτρια – Νοσηλεύτρια ΠΤΕΕΣ Κοζάνης
Υπεύθυνη καμπάνιας εγγραφής νέων μελών ΕΕΣ