Νέα πρωινά τμήματα & απογευματινά
➡️Δευτέρα 10:00 – 12:00 Ραπτική
➡️Πέμπτη 10:00 – 12:00 Πλέξιμο
➡️Παρασκευή 18:00 – 20:00 Ραπτική
Πληροφορίες / Έγγραφές http://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/artworkshops