Ο νομός Κοζάνης κινδυνεύει να μετατραπεί σε “οικονομική έρημο” και σε μια από τις πλέον “καθυστερημένες περιοχές” της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NUTS 3) λόγω της “απολιγνιτοποίησης” και της αποψίλωσης της ορυχείων και εργοστασίων της ΔΕΗ.

Η Κοζάνη και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη “οικονομική καθίζηση εάν δεν μετασχηματισθεί η Οικονομία τους σε Βιώσιμη και διεθνώς ανταγωνιστική στη “μεταλιγνιτική περίοδο”.

Το πλήγμα για την Ελλάδα δεν θα είναι μόνο οικονομικό από μια τέτοια αρνητική εξέλιξη για την Κοζάνη και τη λοιπή Δυτική Μακεδονία, αλλά και θα δημιουργήσει “εθνικές αβεβαιότητες” για το μέλλον μιας ακριτικής Περιφέρειας σε μια ευαίσθητη περιοχή στα βορειοδυτικά σύνορα της Ελλάδας…

Λόγω των πολύ ανεπτυγμένων λιγνιτοπαραγωγικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στην περιοχή της Κοζάνης αυτή κατατάσσεται στην τέταρτη σειρά από πλευράς βιομηχανικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων μετά από την Θεσσαλονίκη, τον Κεντρικό Τομέα των Αθηνών (κυρίως κεντρικές εγκαταστάσεις βιομηχανιών) και την Ανατολική Αττική, λόγω βιομηχανικών επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά στο μεγαλύτερο Αεροδρόμιο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του βιομηχανικού τομέα της Κοζάνης κυμαίνεται γύρω στα 1,35 δισ. Ευρώ ετησίως – λόγω δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και συνδεομένων με αυτήν εξορυκτικών και δορυφορικών επιχειρήσεων – η μείωση της εξόρυξης των λιγνιτικών κοιτασμάτων και ηλεκτροπαραγωγικών δραστηριοτήτων θα προκαλέσει “πλήρη καθίζηση” της Οικονομίας της Κοζάνης, αφού αυτές οι εργασίες καλύπτουν σχεδόν το 60% της Συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της ίδιας περιοχής!

Ωστόσο, η “απολιγνιτοποίηση” – λόγω των πολλαπλασιαστικών αρνητικών επιπτώσεων που θα υπάρξουν – θα προκαλέσει και μια ανυπολόγιστη πτώση της Προστιθέμενης Αξίας και στους λοιπούς οικονομικούς κλάδους και υποκλάδους της κοζανίτικης οικονομίας (λιανικό εμπόριο, αγροτική οικονομία, οικοδομική δραστηριότητα κλπ)… Η πλήρης έλλειψη “οικονομικών ευκαιριών” και η πολύ μεγάλη μακροχρόνια ανεργία αναπόφευκτα θα προκαλέσουν “μεταναστευτική αιμορραγία”, μεγάλη πτώση των τιμών των ακινήτων και απαξίωση της ευρύτερης περιοχής.

Είναι Εθνική Ανάγκη, λοιπόν, για την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία να εκπονηθεί ένα ρεαλιστικό Στρατηγικό Σχέδιο για ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή που θα προσελκύσουν μεγάλους διεθνείς επενδυτές οι οποίοι ζητούν ευκαιρίες για ικανοποιητικές αποδόσεις. Τέτοιου μεγάλου μεγέθους επενδύσεις σίγουρα θα δώσουν ώθηση και για μικρές επενδύσεις που συνδέονται με τους τομείς της Οικοδομής, Αναψυχής, Τουρισμού, Περιβαλλοντικά Βιώσιμης Γεωργίας κλπ.

Μερικά παραδείγματα “Κινητήριων δυνάμεων” για μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή της Κοζάνης θα μπορούσαν να είναι:

  1. Κίνητρα για ανάπτυξη μεγάλων και διεθνούς ανταγωνιστικότητας Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, εξειδικευμένων σε Νέες Τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές, Περιβάλλον και αποκατάσταση εδαφών. Δηλαδή για εκπαίδευση σε Θέσεις Εργασίας που προβλέπεται να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο στα επόμενα χρόνια.

Να επισημάνουμε ότι ο νομός Κοζάνης έχει πολύ μεγάλες εκτάσεις για ανάπτυξη τέτοιου είδους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και όλες τις υποδομές για ταχείες μεταφορές μέσω της Εγνατίας Οδού, μεγάλων αεροδρομίων και σιδηροδρομικών δικτύων.

  1. Ανάπτυξη μεγάλων Συνεδριακών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων για διεθνούς επιπέδου εκδηλώσεις που θα καλύπτουν, για παράδειγμα, ανάγκες χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Διεθνείς Διασκέψεις, Διεθνείς Αθλητικές Εκδηλώσεις και θα δημιουργήσουν μια μόνιμη ροή επισκεπτών.
  2. Προσέλκυση Ερευνητικών Κέντρων, καινοτόμων επιχειρήσεων κλπ, ώστε η άλλοτε λιγνιτική Κοζάνη να μετατραπεί σε μια Silicon Valley ΝΑ Ευρώπης. Σε μια περιοχή πλήρως μετασχηματισμένη και ασφαλή, που θα διαθέτει τις πλέον σύγχρονες υποδομές, “διεθνή αναγνωσιμότητα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων.
  3. Δημιουργία πρότυπης γεωργικής σχολής η οποία θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μιας και ο νομός Κοζάνης σήμερα είναι πρωτοπόρος στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών πανελλαδικά.

Ιάκωβος Παντελίδης

Αρχιτέκτων μηχανικός

Πρόεδρος ξενοδόχων

Νομού Κοζάνης