Πολυμελής Αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε, την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ για την πραγματοποίηση Τεχνικής Σύσκεψης με αντικείμενο τη συζήτηση ζητημάτων που αφορούν στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν από στελέχη της ΑΝΚΟ τα χαρακτηριστικά και οι προοπτικές της περιοχής στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αποτελούν τις σημαντικότερες παραμέτρους για τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα περίοδο χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ κ. Γιώργος Αμανατίδης εστίασε στην εμπειρία της ΑΝΚΟ αναφορικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων των ανωτέρω τομέων ενδιαφέροντος και στις δυνατότητές της εταιρίας να συμβάλλει στην προετοιμασία και την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων πολιτικών.

Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση από τον Διευθυντή Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ κ. Αναστάσιο Σιδηρόπουλο του αρχικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση με τα μέλη της Αντιπροσωπείας και ανταλλάχθηκαν απόψεις που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην προσπάθεια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών μετάβασης της περιφερειακής οικονομίας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

*Ακολουθεί η agenda της συνάντησης.

Meeting Agenda

Location:

ANKO SA-Regional Development Agency of Western Macedonia

Date:

18.2.2019

Time:

10:30-13:30

Facilitator:

Mr. Anastasios Sidiropoulos

Agenda items:

10:30 – 10:45

Welcome-Brief presentation of ANKO’s role

Mr. Giorgos Amanatidis, General Director

10:45 – 11:15

Presentation of the Development Plan for Post Lignite Era

Mr. Anastasios Sidiropoulos, Director of Programmes Dpt., Member of Coal Platform Team in Western Macedonia Region

11:15 – 11:30

Discussion

11:30 – 11:50

Short Presentation on Energy issues

Mr. Antonis Dimitriou, Expert in Energy sector, member of District Heating Dpt.

11:50 – 12:10

Short Presentation on Environmental issues

Mrs. Eleni Tsikardani, Expert in Environmental sector, member of Natural Resources and Environment Dpt.

12:10 – 12:30

Short Presentation on the regional business ecosystem profile

Mrs. Liana Papaterpou, Head of Business Support Dpt./Enterprise Europe Network

12:30 – 13:30

Discussion