Ζητείται συγκολλητής για μόνιμη απασχόληση σε εργοστάσιο ανοξείδωτων κατασκευών με προϋπηρεσία.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου

Τηλ. Επικοινωνίας: 2461036538

Email: [email protected]