Περιφερειακή συνέλευση του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ, την Κυριακή 31 Μαρτίου .