Μετά το δημοτικό κήπο Κοζάνης, υπαίθρια όργανα γυμναστικής, τοποθετήθηκαν στην περιοχή του Ξενία, από το Δήμο Κοζάνης. Η τοποθέτηση των οργάνων γυμναστικής, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την παρακίνηση των πολιτών ώστε να εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους.