Διεξαγωγή εξετάσεων τουρκικής γλώσσας από το Κέντρο ξένων γλωσσών AVENTURA και το ινστιτούτο DILMER το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.