9:30 Σιάτιστα – Λαϊκή και καταστήματα

18:00 Μηλοχώρι

19:00 Καταστήματα Κοζάνης

21:00 Κοίλα