Ευχαριστούμε τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης κ. Γρίβα Κωνσταντίνο, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας να μας στείλει  το  πολυμηχάνημα για την κοπή των χόρτων, ώστε να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στις δυο εισόδους του χωριού.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.

Γεώργιος Παπαθανασίου