Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ θα παραμείνει κλειστή από 30/08/2019 έως και 04/09/2019 λόγω μετακόμισης στη νέα μας δ/νση: Ν. Πλακοπίτη 6 (Εργατικό Κέντρο Κοζάνης – παλαιό γραφείο ΟΑΕΔ).