Συναυλία καθηγητών για τη μικρή Λυδία, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου .