Βιωματική εσπερίδα την Κυριακή 2 Νοεμβρίου  και ώρα 16.00, στην Αγία Σκέπη Πτολεμαΐδας.

Ορθή ώρα 16.00