Σχολή γονέων, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου κι ώρα 19:00, με θέμα “Σύνδρομο της άδειας φωλιάς”, από την I.M. Σισανίου & Σιατίστης.