Αναφορικά με την υπ’αριθ. 1891/2019 απόφαση (την πιο σημαντική από όλες τις αποφάσεις)
οι διασκέψεις της Ολομέλειας (συνολικά οκτώ) έλαβαν χώρα στις 11, 18, 21, 22, 24 και 25/5/2018 και στις 6-7/6/2018). Ήδη στην πρώτη διάσκεψη, στις 11/5/2018 αποφασίστηκαν σχεδόν όλα τα νομικά ζητήματα με την οριακή πλειοψηφία 13 υπέρ έναντι 12 κατά, με την ψήφο του Προέδρου του ΣτΕ κ.Νικόλαου Σακελλαρίου να είναι ανάμεσα στις 12 «κατά». Στις 16/5/2018 ο Πρόεδρος τότε του ΣτΕ κ.Νικόλαος Σακελλαρίου υπέβαλε την παραίτησή του, καταγγέλλοντας «παρεμβάσεις» στο έργο του, σαφώς αναφερόμενος στη διάσκεψη και τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στις 11/5/2018 για τον επανυπολογισμό και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς των «παλαιών» συντάξεων. Τότε ο τέως Πρόεδρος του ΣτΕ κ.Νικόλαος Σακελλαρίου είχε δηλώσει: «(…) Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι αντοχές όλων μας δοκιμάσθηκαν ακόμη περισσότερο από τα νεώτερα μνημόνια που επέβαλαν τη λήψη και νέων επώδυνων οικονομικών μέτρων, που συνοδεύθηκαν από τις συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων.Οι καταστάσεις αυτές, οδήγησαν το Δικαστήριο στην έκδοση σειράς αποφάσεων της Ολομελείας του σχετικά με την μή περαιτέρω μείωση των συντάξεων και την θεσμική θωράκιση των προσώπων, που είναι επιφορτισμένα με βασικές αποστολές του Κράτους, όπως η εθνική άμυνα, η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία και η Δικαιοσύνη. Φρονούμε, ότι τα δικαστικά αυτά προηγούμενα και οι εγγυήσεις που ετέθησαν με αυτά, δεν μπορούν, χωρίς να παραβιάζεται το Σύνταγμα, να αγνοηθούν ούτε, πολύ περισσότερο, να παρακαμφθούν από το νομοθέτη, με το πρόσχημα της καταρτίσεως ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος μέσω του επανυπολογισμού όλων, των μέχρι σήμερα, απονεμηθεισών συντάξεων – πράγμα που θέτει τους ήδη συνταξιούχους σε καθεστώς πλήρους ανασφαλείας, κατά παράβαση της αρχής της εμπιστοσύνης – και μέσω της εισαγωγής, σε συνάρτηση, πάντοτε, με τον επανυπολογισμό, ενός νέου τρόπου υπολογισμού των εφεξής απονεμομένων συντάξεων, μέτρα που οδηγούν, με μαθηματική ακρίβεια, σε περαιτέρω μείωση του ύψους των συντάξεων, το οποίο, όμως, έχει ήδη διαμορφωθεί, μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές τους, σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο.Σε αντίθετη περίπτωση, εκτιμούμε, ότι είναι πλέον ή ορατός ο κίνδυνος περαιτέρω μειώσεως του ύψους των απονεμομένων συντάξεων, με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη εξαθλίωση όλων των συνταξιούχων”

Η υπ’αριθ. 1891/2019 απόφαση ΟλΣτΕ, που ελήφθη με πλειοψηφία 13 ψήφων υπέρ έναντι 12 κατά, στη διάσκεψη της 11/5/2018, μετά την οποία ο μειοψηφήσας Πρόεδρος του ΣτΕ κ.Νικόλαος Σακελλαρίου παραιτήθηκε, αποφάσισε για τους παλιούς συνταξιούχους τα εξής:

Δεν δικαιούνται αναδρομικά-Δώρα, αμετάκλητα, οι «παλαιοί» και νέοι συνταξιούχοι
-Είναι ισχυρές οι περικοπές Βρούτση του 2012 (περικοπή συντάξεων-κατάργηση Δώρων, ν. 4093/2012)
-Είναι ανίσχυρες οι αποφάσεις του 2015 που είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές Βρούτση (υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις ΟλΣτΕ) – Αν θα δοθούν αναδρομικά 10 μηνών μόνο (06/2015 έως 05/2016) αυτό θα γίνει με νόμο και σε πολλές δόσεις. Συνεπώς οι εκκρεμείς δίκες δεν έχουν αντικείμενο (ακόμα και αυτές που πρωτόδικα έχουν κερδηθεί, σε όλες έχει γίνει έφεση από ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ και θα απορριφτούν οι σχετικές αγωγές).
-Είναι συνταγματικός ο επαναυπολογισμός των «παλαιών» συντάξεων (προ 13/5/2016)
-Μένει ανοιχτό το ζήτημα για την κατάργηση της προσωπικής διαφορά
-Είναι νόμιμη η συγκράτηση των συνταξιοδοτικών δαπανών μέχρι το 2060 (νομιμοποίηση «ρήτρας ΔΝΤ»)
-Ισχύει η μνημονιακή δέσμευση για τη σύνδεση των συνταξιοδοτικών δαπανών με το χρέος-οικονομία (662/2012 απόφαση ΟλΣτΕ, Πρόεδρος Παναγιώτης Πικραμένος)