Σχολιάζοντας την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, για, μεταξύ άλλων, την αναστολή έναρξης λειτουργίας 6 τμημάτων του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, ανέφερε: “Η Δ. Μακεδονία δεν αντέχει άλλη συρρίκνωση σε οποιαδήποτε οικονομική της δραστηριότητα και κυρίως δεν αντέχει αυτές οι αποφάσεις να έρχονται ξαφνικά χωρίς καμιά συζήτηση. Ειδικά στην περίπτωση του Πανεπιστημίου θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο…Εμείς δε θέλουμε ψήφισμα, εμείς θέλουμε να φέρετε την πρόταση της κυβέρνησης για το τι θα γίνει στην Δ. Μακεδονία”.