Σύμφωνα με στατιστικές της ΠΟΥ, 1 δισεκατομμύριο άτομα ανά τον κόσμο βιώνουν κάποια μορφή αναπηρίας, εμφανή ή μη. Στην Ευρώπη ο αριθμός ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια, δηλαδή 10% του πληθυσμού της, το ίδιο και στην χώρα μας, όπου ο αριθμός των συμπολιτών μας με αναπηρία ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο.

Ο δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας αποτυπώνεται και στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, ενώ θεμελιώδης αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελεί η προστασία και η εγγύηση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των ατόμων με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής. Επομένως κάθε πολιτική οφείλει να λαμβάνει υπόψη την διάσταση της αναπηρίας και να θεσμοθετεί αναλόγως .

Η 3η Δεκεμβρίου είναι η ημέρα που επέλεξε ο ΟΗΕ από το 1992 ως υπενθύμιση και συμμετοχή όλων μας στον αγώνα των ΑμεΑ για αξιοπρεπή καθημερινότητα, ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή μιας χώρας.

Η 3η Δεκεμβρίου είναι η ημέρα για ευαισθητοποίηση ώστε να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα που θεωρούν την αναπηρία συνώνυμο της αδυναμίας και της πλήρους ανικανότητας, να καταπολεμηθούν οι επιβλαβείς πρακτικές που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στο φύλο και την ηλικία. Είναι η ευκαιρία για μεγαλύτερη δημοσιότητα ζητημάτων που αφορούν στον χώρο των ΑμεΑ, όχι ως έναν διαφορετικό χώρο-κόσμο που ζει παράλληλα με τον δικό μας, αλλά και αναγνώρισης των δεξιοτήτων, προσόντων και ικανοτήτων τους στον εργασιακό χώρο και στην αγορά εργασίας.

Ως Δημοτική Κίνηση αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των ΑμεΑ και στηρίζουμε έμπρακτα τον αγώνα για την επίλυσή τους, όπως φάνηκε και από τις παρεμβάσεις που κάναμε στον δημόσιο χώρο, αλλά και στην εκπόνηση της μελέτης για την βιώσιμη κινητικότητα(ΣΒΑΚ) στην πόλη μας.

Τέλος δηλώνουμε ότι θα είμαστε σταθερά αρωγοί στους αγώνες τους με την ευχή ότι δεν θα χρειάζεται στο μέλλον η υπενθύμιση της 3ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ.