Επιστημονική παρουσίαση στο 22ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη του Ορθοδοντικού Δρ. Γεωργίου Λίτσα. Θέμα της επιστημονικής ομιλίας ήταν οι θεραπευτικές επιλογές που έχει στη φαρέτρα του ο Ορθοδοντικός για την δημιουργία ενός αισθητικά αποδεκτού και λειτουργικά βιώσιμου χαμόγελου σε ασθενείς με ιδιαίτερες δυσκολίες. Κατά την ομιλία παρουσιαστήκαν ορθοδοντικά περιστατικά τα οποία έχουν θεραπευτεί στα ιατρεία του κ. Λίτσα στην πόλη της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας.