Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Καταστατικού του, τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ημιορόφου στο Μπλιούρειο Ίδρυμα (απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου). Σε περίπτωση μη απαρτίας (όπως συνηθίζεται και προβλέπεται) η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα επαναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης :

  • Απολογισμός πεπραγμένων του Δ. Σ. έτους 2016.

  • Οικονομικός απολογισμός έτους 2016 και προϋπολογισμός έτους 2017.

  • Έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής.

  • Ενημέρωση επί του Ν. 3869/2010, της προστασίας της κύριας κατοικίας και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Η συμμετοχή όλων των μελών θα συμβάλλει στην ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος και στην προστασία των καταναλωτών της περιοχής μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Βασίλειος Ιωαννίδης Παρασκευή Κτενίδου