Οι διασώστες του ΕΚΑΒ Κοζάνης έκατσαν στα θρανία. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τους. Με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές και πρωτόκολλα για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κάθε επείγον περιστατικό.

Ευχαριστούμε το κλιμάκιο από την Θεσσαλονίκη καθώς και την διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ για την φιλοξενία.