Τα πρώτα 6 αστυνομικά οχήματα, από τα 27 συνολικά, παρέλαβε, το μεσημέρι της Τρίτης 11 Φεβρουαρίου η  Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης. Τα οχήματα προμηθεύτηκε η Ελληνική Αστυνομία με συγχρηματοδότηση τόσο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Τομέα Συνόρων και θεωρήσεων του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών.