Η εταιρεία «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας παροχής υπηρεσιών η οποία εδρεύει στην Κοζάνη, αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης Υπαλλήλου Λογιστηρίου-Βοηθού Λογιστή. (κωδ.2020/14-20)

Αρμοδιότητες

 • Καταχώρηση παραστατικών (τιμολόγια – έξοδα)
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών
 • Καταχώρηση προσλήψεων & αποχωρήσεων (ΣΕΠΕ)
 • Έλεγχος παραστατικών
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για συμφωνία των υπολοίπων
 • Γενικές εργασίες λογιστηρίου

Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει:

 • Ευχέρεια λόγου
 • Διάθεση για εργασία
 • Συνέπεια
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και επιμονή
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Κάρτα ανεργίας  (επιθυμητή)

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο εταιρίας με βιβλία διπλογραφικά (Γ’ Κατηγορίας)
 • Γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Προσαρμοστικότητα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για τους άνδρες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Εργασιακή εμπειρία σε σχετιζόμενους κλάδους θα προσμετρηθεί
 • Γνώση προγραμμάτων Epsilon

Benefits

 • Σταθερές αποδοχές
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Αποστολή βιογραφικών email:info@maloutas.gr

Με επισήμανση στο θέμα τον κωδικό της θέσης