Παρατείνονται μέχρι 15/03/2020 οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διέλευση οχημάτων στην Υψηλή γέφυρα Σερβίων της Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας. Το γεγονός ότι έως και σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια Υπηρεσία για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας και τον περιορισμό κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 50 τόνων με παράλληλη τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης στις δύο εισόδους της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων, οδηγεί στην παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν τεθεί σε ισχύ από τις 15/1/2020 και τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ…