Ετήσιος χορός του ΑΜΣ “Ελιμειακός” Κερασιάς το Σάββατο 22-2-20 και γιορτή τραχανόπιτας – τσιγαρίδας την Κυριακή 23/2.