Ετήσιος χορός Πολιτιστικού Συλλόγου Κομάνου το Σάββατο 29/2.