Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί στην 1η διασυνοριακή εκδήλωση του έργου πολιτικής προστασίας με ακρωνύμιο jcross.

Ημερομηνία : 4 Μαρτίου 2020

ώρα: 17:00μμ

τόπος : κτήριο περιφερειακής ενότητας Φλώρινας

Διεύθυνση : Πτολεμαίων 1, Φλώρινα Τ.Κ 53100

τοποθεσία: κτήριο Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Διεύθυνση : Πτολεμαίων 1, Φλώρινα 53100

Ώρα

Συνεδρία

Ομιλητής

17:00-17:30

Εγγραφές συμμετεχόντων και καφές

Όλοι οι συμμετέχοντες

17:30-17:45

  • Σεισμοί και σχετικά φαινόμενα

  • Dr. Θεόδωρος Τσάπανος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικής

17:45-18:00

Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων και Πλατφόρμα Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτισης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων

ΑΠΘ & ΙΜΕΤ

18:00-18:15

Αξιολόγηση των ιστορικών δεδομένων του αγρομετεωρολογικού σταθμού

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δρ. Βασίλειος Άμπας

Παρουσίαση τηλεμετρικών σταθμών της Φλώρινας μηδενικής χρονικής απόκλισης

Κ. Δημήτριος Κουβάς

18:30-19:00

Συζήτηση των επόμενων βημάτων του έργου και κλείσιμο εκδήλωσης

Όλοι οι συμμετέχοντες