Ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή το Μουσείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Η συνολική μελέτη για την εκτέλεση του Έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 περιλαμβάνει το «νοηματικό μουσειολογικό» σκέλος που περιγράφει του εκθεσιακό υλικό και προδιαγράφει τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία του, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στους εκθεσιακούς χώρους, αλλά και το «χωρικό (αρχιτεκτονικό) μουσειολογικό» σκέλος που περιγράφει τις κατασκευές υποδομής και τις προμήθειες διαφόρων εκθεσιακών διατάξεων, την τεχνική προετοιμασία και την τοποθέτηση του εκθεσιακού υλικού σε αυτές, με όλες τις σχετικές βοηθητικές εργασίες. Για την ολοκλήρωση του έργου εκκρεμεί η προμήθεια και τοποθέτηση μουσειακού εξοπλισμού, που αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε ένα χρόνο.

Το μουσείο αναμένεται να φιλοξενήσει χάρτες, χειρόγραφα, κώδικες και έγγραφα προβάλλοντας τον πλούτο και τη μοναδικότητα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της τοπικής και εθνικής σημασίας της Βιβλιοθήκης Κοζάνης, καθώς και της πληροφόρησης των επισκεπτών για την ιστορία της Βιβλιοθήκης, μέσα από την σκιαγράφηση της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης, της κοινωνίας και των ανθρώπων της.

Πηγή kozlib.gr