Δωρεά 10 σωσιβίων και ενός πιεστικού πλυστικού μηχανήματος από το Σύλλογο Επαγγελματιών ψαράδων Λίμνης Πολυφύτου στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σερβίων. Όπως ανέφερε στο kozan.gr, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Ν. Κουρτίδης, το έργο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σερβίων, στην περιοχή μας, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό κι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, από μέρος μας, αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη στήριξης κι αναγνώρισής του.