Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: “Ας προστατέψουμε τους αγαπημένους μας – Ανοιχτή_Γραμμή_Επικοινωνίας – www.pdm.gov.gr