Σημερινές, Τρίτη 24 Μαρτίου, εικόνες από την “κίνηση” στους δρόμους στην πόλη της Κοζάνης.Βίντεο αναγνώστη κατά τη μετάβαση στην εργασία του.