Λίγους μήνες καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου για τις 2 «δίδυμες» μονάδες βιομάζας συνολικής ισχύος 30MW επιφέρει η τρέχουσα πανδημία, καθώς πλέον εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, ανάλογα και με τις εξελίξεις στο μέτωπο του νέου κορωνοϊού.

Το έργο, φορέας υλοποίηση του οποίου είναι η ΔΕΤΕΠΑ και ανάδοχος η ΗΛΕΚΤΩΡ, βρίσκεται σε πολύ προχωρημένη φάση, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου το 80% των εργασιών που αφορούν προμήθειες, κατασκευές και εγκαταστάσεις.

Λόγω επιδημίας, στο εργοτάξιο παραμένει αυτή τη στιγμή μόνο προσωπικό ασφαλείας, κάτι που δεν επιτρέπει να ολοκληρωθεί στις αρχικά προβλεπόμενες ημερομηνίες, δηλαδή εντός Μαΐου, το υπόλοιπο μέρος της κατασκευής και εγκατάστασης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία.

Το έργο αποτελείται από δυο μονάδες ισχύος 15MW έκαστη, οι οποίες θα έχουν δυνατότητα μεικτής καύσης βιομάζας-λιγνίτη.

Η σημασία του έργου για την περιοχή του Αμυνταίου κρίνεται μεγάλη, καθώς αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού θερμικής ισχύος για την τηλεθέρμανση, που θα προκύψει με την επικείμενη απόσυρση του ΑΗΣ Αμυνταίου.

energypress.gr