Όσοι από τους μαθητές-μαθήτριες όλων των σχολικών βαθμίδων θέλουν να κάνουν χρήση υπολογιστή ή να εκτυπώσουν έντυπα για τις εργασίες τους καθώς τα μαθήματα γίνονται μέσω ίντερνετ και δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τους παρακαλούμε να απευθύνονται στον πρόεδρο και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου ώστε να βοηθήσουμε. Παπαδημητρίου Φώτης Πρόεδρος κοινότητας Δρεπάνου.