Σημερινές (Τρίτη 31 Μαρτίου) εικόνες από κεντρικά σημεία της Πτολεμαίδας. Βίντεο αναγνώστη ο οποίος και κινήθηκε για έναν από τους λόγους που προβλέπεται από τη βεβαίωση μετακίνησης.